Katarzyna Kubin
26 marca 2020

Współzałożycielka FRS oraz prezeska zarządu w latach 2010-2015.

Wykładowczyni i doktorantka w School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London w Centrum Kulturoznawstwa, Literaturoznawstwa i Studiów Postkolonialnych (Centre for Cultural, Literary, and Postcolonial Studies). Absolwentka studiów magisterskich z filozofii i literaturoznawstwa (University of Sussex, 2012). Od lat działa na rzecz praw człowieka oraz równego traktowania poprzez działania edukacyjne, badawcze i rzecznicze. Jest także tłumaczką i redaktorką tesktów, szczególnie w tematyce praw człowieka, migracji, uchodźctwa i antydyskryminacji.

Laureatka wyróżnienia Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego w 2017 roku „za stworzenie Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej zajmującej się działalnością edukacyjną dotyczącą integracji społecznej i równego traktowania”.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002